Napisz do nas: info@avseccargo.pl

Zarejestrowany agent

Start > Zarejestrowany agent

ZAREJESTROWANY AGENT – współpraca z przewoźnikami drogowymi SPX

Avsec Cargo jest zarejestrowanym agentem wpisanym do Unijnej bazy danych dotyczących bezpiecznego łańcucha dostaw pod numerem PL/RA/00044-02.

Główną działalnością firmy jest współpraca z podmiotami przewożących skontrolowane ładunki lotnicze SPX pomiędzy portami lotniczymi UE.

Avsec Cargo po podpisaniu deklaracji przewoźnika drogowego 6E zapewnia utrzymanie statusu ochrony przesyłek lotniczych transportowanych na kołach do portów lotniczych państw członkowskich UE, co daje znaczną przewagę konkurencyjną dla firm transportowych uczestniczących w bezpiecznym łańcuchu dostaw również w ramach usługi Road Feeder Service (RFS).

Status SPX – nadzór nad personelem przewożącym identyfikowalny ładunek lotniczy

W związku z wejściem w życie nowych bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących przewozu drogowego ładunków lotniczych w bezpiecznym łańcuchu dostaw, opracowaliśmy nowa usługę zachowania statusu SPX przewożonych przez naszych klientów ładunków pomiędzy Portami Lotniczymi w UE.

Po podpisaniu umowy o współpracy dotyczącej bezpiecznego łańcucha dostaw zapewniamy utrzymanie statusu ochrony przesyłek lotniczych transportowanych na kołach do portów lotniczych państw członkowskich UE, co daje znaczną przewagę konkurencyjną dla firm transportowych uczestniczących w bezpiecznym łańcuchu dostaw również w ramach usługi Road Feeder Service (RFS).

Posiadając podpisaną z Avsec Cargo umowę nasi klienci nie ograniczają się do przewozu towarów w ramach jednego spedytora lotniczego i mają możliwość doładowania towaru ze statusem SPX bez zerwania bezpiecznego łańcucha dostaw.

Avsec Cargo sprawuje nadzór nad personelem przewożącym identyfikowalny ładunek lotniczy polegający na przeprowadzeniu sprawdzenia przeszłości zgodnie pkt 11.1.3 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Ww. sprawdzenie przeszłości (co 3 lata) zgodnie z przepisami prawnymi obejmuje: