Napisz do nas: info@avseccargo.pl

Szkolenia

Start > Szkolenia

Szkolenia SPX

Przygotowanie i transport ładunków drogą powietrzną wymaga szczególnej ochrony. Od 2010 roku sposób przewożenia, składowania, odbioru i dostarczania przesyłek lotniczych określa rozporządzenie Komisji Europejskiej. Zapisom rozporządzenia podlegają wszystkie podmioty, które prowadzą lotniczą działalność gospodarczą, a za bezpieczeństwo i ochronę przewożonych oraz nadawanych ładunków odpowiadają także pracownicy. Właśnie dlatego każda osoba, która w codziennej pracy zajmuje się działaniami związanymi z transportem przesyłek lotniczych, jest zobowiązana do wzięcia pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania swoich obowiązków.

ADRESACI SZKOLENIA:

Kierowcy odpowiadający za transport ładunków lotniczych.

KORZYŚCI DLA FIRM:

Szkolenia DGR – podejście kompetencyjne

Nowe podejście do szkoleń DGR: Competency Based Training Assessment (CBTA)

Od 1 stycznia 2023 r. przepisy związane z transportem towarów niebezpiecznych (DGR) przeszły rewolucyjną zmianę. Wprowadzono nową metodologię szkoleniową opartą o kompetencje (ang. Competency Based Training Assessment, CBTA).

W ramach tego nowego podejścia, tradycyjne kategorie szkoleń DGR zostały zastąpione, a brzmienie wymagań szkoleniowych uległo zmianie. Jednak zasada „współmierności do obowiązków” i cel zapewnienia kompetentnego wykonywania funkcji nie uległy zmianie. Nowe przepisy wymagają, aby personel przeszedł szkolenie i ocenę w celu wykazania kompetencji do wykonywania swoich obowiązków.

Bezpieczeństwo i efektywność transportu lotniczego zależą od wiedzy i kompetencji zaangażowanych osób. Podejście oparte o kompetencje, zatwierdzone przez ICAO, koncentruje się na efektywnym przekazaniu wiedzy i umiejętności. Instrukcje Techniczne bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych (Doc 9284) wymagają, aby personel był kompetentny w wykonywaniu swoich zadań, co podkreśla znaczenie podejścia opartego na kompetencjach.

Polska wprowadziła nową ustawę regulującą transport towarów niebezpiecznych drogą lotniczą, co podkreśla znaczenie przestrzegania nowych standardów. Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował również wskazówki dotyczące programów szkolenia, aby wspomóc nowe podejście.

Zapewnienie, że personel wykonuje swoje funkcje kompetentnie, to klucz do sukcesu organizacji. Kompetentna kadra przekłada się na niższe koszty i lepsze bezpieczeństwo. Zatrudnienie niedostatecznie przeszkolonych pracowników w obszarze DGR może prowadzić do opóźnień, kosztów i ryzyka dla bezpieczeństwa.

Nowa metoda szkoleniowa CBTA to gwarancja, że personel wie, jak wykonywać swoje obowiązki w sposób kompetentny. Szkolenia dostosowane są do konkretnych funkcji, co pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych umiejętnościach.

Dokładna wiedza i umiejętności są kluczowe dla prawidłowego przetwarzania towarów niebezpiecznych. Nasze nowe kursy DGR, oparte na podejściu kompetencyjnym, odpowiadają nowym przepisom, przygotowując personel do wyzwań transportu lotniczego.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, jakie organizujemy znajdują się na stronie: szkolenia-avsec.pl.