Napisz do nas: info@avseccargo.pl

Baza wiedzy

Start > Giełda SPX > Baza wiedzy > Wyzwania w transporcie lotniczym – giełda SPX

Wyzwania w transporcie lotniczym – giełda SPX

Transport lotniczy jest branżą, która stale stawia czoła nowym wyzwaniom. Jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój tego sektora jest wdrożenie bezpiecznego łańcucha dostaw. W państwach, gdzie ten łańcuch został w pełni zaimplementowany, liczba podmiotów zaangażowanych w proces transportu lotniczego wynosi od kilkuset do kilku tysięcy. To istotnie przyczyniło się do wzmocnienia pozycji transportu lotniczego jako konkurencyjnej branży oferującej przewozy cargo drogą powietrzną. Optymistyczne perspektywy rozwoju otwierają się dla krajowych podmiotów działających w sektorze lotniczym. Jednocześnie stanowią one także wyzwanie dla ochrony i integralności łańcucha dostaw, które są kluczowe dla efektywności tego procesu.

Rozwój e-commerce i handlu światowego

Rozwój e-commerce i wzrost handlu światowego to dwa główne czynniki napędzające obecnie rozwój branży lotniczego transportu cargo. Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje wiele strategicznych, taktycznych i operacyjnych decyzji związanych z synchronizacją przepływu popytu i podaży, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i informacyjnym oraz kapitałowym. W tym kontekście istotne jest również zintegrowanie podprocesów i czynności, które umożliwiają przepływ towarów. Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw ma na celu zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez poszczególne podmioty oraz przez cały łańcuch dostaw. W tym kontekście rosnące zapotrzebowanie na bezpieczny transport towarów drogą lotniczą po pandemii stwarza nowe wyzwania. Na przykład wzrost popytu na przewozy cargo przyczynił się do zatłoczenia na lotniskach, a braki wykwalifikowanego personelu odpowiedzialnego za kontrole bezpieczeństwa wydłużyły czas oczekiwania na dostawę ładunku. Dodatkowo, pojawiają się nowe obawy dotyczące bezpieczeństwa, takie jak zagrożenia związane z cyberprzestępczością czy ochroną danych uczestników łańcucha dostaw, które wpływają na działalność w zakresie przewozów lotniczych.

Innowacje – giełda zleceń SPX

Postęp technologiczny i rozwój e-commerce stwarzają nowe możliwości dla branży lotniczego transportu cargo. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest giełda zleceń SPX, która przynosi wiele korzyści zarówno firmom spedycyjnym, jak i przewoźnikom. Dzięki temu rozwiązaniu mogą one poszerzyć zakres swojej działalności i osiągnąć wyższy poziom rozwoju biznesowego. Giełda zleceń SPX zapewnia wysoką jakość usług transportowych oraz bezpieczeństwo realizowanego transportu. Spedytorzy mają dostęp do bazy danych firm transportowych działających w bezpiecznym łańcuchu dostaw oraz do kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje, w tym szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa. Z kolei firmy przewozowe mogą prezentować swoje profile dla spedytorów lotniczych i wystawiać Deklaracje 6E Zarejestrowanego Agenta Avsec Cargo. Wykorzystanie takiego rozwiązania przynosi korzyści zarówno poszczególnym podmiotom odpowiedzialnym za ochronę, jak i całemu procesowi transportowemu. Operatorzy mogą polegać na sprawdzonych i bezpiecznych przesyłkach, skupiając się bardziej na biznesie niż na logistyce. Zintegrowane podejście przyczynia się do wzrostu popytu na transport towarowy we wszystkich gałęziach przemysłu, co czyni z branży lotniczego transportu jeden z najbardziej obiecujących sektorów pod względem wzrostu.

Zmiany technologiczne i bezpieczeństwo

Sektor lotniczego transportu cargo doświadcza również innych zmian technologicznych, takich jak postęp w żegludze kontenerowej, automatyzacja samolotów i zaawansowane technologie lotnicze. Te zmiany otwierają nowe możliwości dla przedsiębiorstw, które są w stanie dostosować swoją działalność. Zintegrowane rozwiązania mogą pomóc uczestnikom łańcucha dostaw w optymalizacji procesów oraz w wczesnym identyfikowaniu potencjalnych problemów związanych z kontrolą jakości. Na przykład ważne jest, aby podwykonawcy zajmujący się transportem lotniczym mieli ważne szkolenia z zakresu ochrony. Szacuje się, że rozwój e-commerce i coraz większe korzystanie z urządzeń mobilnych do zawierania transakcji przyczynią się do wzrostu przewozów lotniczych.

Perspektywy rozwoju i podsumowanie

Branża lotniczego transportu cargo stanowi ważną część światowej gospodarki, obsługując dziennie ponad milion ton ładunków. Pomimo licznych wyzwań, sektor ten posiada duży potencjał rozwoju. Nadawcy, przewoźnicy drogowi i lotniczy szukają sposobów na obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności oraz zapewnienie ochrony ładunku, co przekłada się na korzyści.