Napisz do nas: info@avseccargo.pl

Kontrola bezpieczeństwa

Start > Kontrola bezpieczeństwa

Firma Avsec Cargo posiada przyznany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego status Zarejestrowanego Agenta od maja 2016 roku. Status Zarejestrowanego Agenta pozwala na świadczenie usługi kontroli bezpieczeństwa ładunków lotniczych. Nasza firma oferuje najlepsze warunki obsługi przesyłek. Kontrola przeprowadzana jest przez doświadczony, profesjonalny i dobrze wyszkolony personel. Avsec Cargo jest jedynym Zarejestrowanym Agentem na terytorium RP, który jednocześnie posiada status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO), co pozwala zatrudnionym przez nas operatorom kontroli bezpieczeństwa na wzięcie  pełnej odpowiedzialności za kontrolowane przesyłki.

Avsec Cargo posiada najnowszy sprzęt do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa. Są to urządzenie rentgenowskie oraz wykrywacz śladowych ilości oparów materiałów wybuchowych (ETD).

Obowiązującą w Avsec Cargo filozofią jest traktowanie bezpieczeństwa operacji lotniczych na równi z interesami handlowymi. Rozumiemy kwestie bezpieczeństwa nie tylko pod kątem wykrywania przedmiotów zabronionych w ładunkach lotniczych, ale również ochrona fizyczna przed ingerencją w wysyłany przez Państwa towar.

W swojej ofercie posiadamy również kompleksową obsługę związaną ze sprawami celnymi tj. potwierdzenie wywozu, wystawienie manifestu, wystawienie lotniczego listu przewozowego (AWB), ważenie towaru oraz naklejanie etykiet. Zajmujemy się także ładunkami niebezpiecznymi – DGR.

Firma Avsec Cargo posiada zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz uzgodniony z Komendantem Głównym Straży Granicznej program specjalistycznego szkolenia dla zespołów z psem do wykrywania materiałów wybuchowych (PWMW) w obszarze ładunki, poczta, materiały przedsiębiorstwa.

 

Kontrola bezpieczeństwa ładunków lotniczych